ცოლი მიჯაჭვულია იმ დიდ შავ მამალზე, როგორც როდეო ძროხა